Toppbild

Jobbtorg Strängnäs

Strängnäs kommun har beslutat om en arbetsmarknadsstrategi. Arbetsmarknadsstrategin lyfter fram betydelsen av att arbeta för att så många som möjligt av kommunens medborgare ska vara anställningsbara, på lång sikt skapa ett arbetssätt till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap samt främja tillväxt av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen.

Jobbtorg Strängnäs ska hjälpa medborgarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Arbetet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer.

Läs mer om  och Jobbtorg Strängnäs uppdrag och arbetsmarknadsstrategin
Arbetsmarknadsstrategi, beslutad i Socialnämnd och Kommunstyrelse, oktober och december 2013
Jobbtorg Strängnäs, bilaga till beslut om arbetsmarknadsstrategi

Kontakt
Jobbtorg Strängnäs finns på Trädgårdsgatan 12, 1 tr mitt emot kommunhuset.

Karin Svensson, enhetschef arbetsmarknadsinsatser Jobbtorg Strängnäs 0152-292 66
Ulrica Runemar, enhetschef ekonomiskt bistånd Jobbtorg Strängnäs
0152-291 72

Uppdaterad 2017-03-01 av Karin Svensson

Jobbtorg Strängnäs

Trädgårdsgatan 12, 1 tr
645 80 Strängnäs
Telefon: vx 0152-291 00

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >