Toppbild

EU och företag

Flera offentliga aktörer arbetar med att tillgängliggöra information och tips om EU och annan internationell verksamhet till svenska företag. Strängnäs kommun har ett kontaktnät som vi gärna förmedlar till företagare som söker svar på frågor inom bland annat internationell verksamhet och EU-finansiering.

 

Genom nedanstående länkar hittar du mycket bra information om EU-finansiering

 

Europeiska Unionen

Europa kommissionen i Sverige

Svenska ESF-rådet

Ungdomsstyrelsen - information kring program för ungdomar

Stockholmregionens Europakontor

Regionförbundet Sörmland

Sörmlandsfonden

Vinnova

Tillvaxtverket

Jordbruksverket 
Erbjuder stöd för företagare som behöver exempelvis gårdsstöd, fiskestöd eller miljöersättning.

Energimyndigheten 
Erbjuder medel för forskning om energi. Programmet kallas Intelligent Energi Europa 2.

Länsstyrelsen Södermanland 
Erbjuder stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

 

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Christer Stenström på Enterprise Europe Network.

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk av organisationer som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till SME-företag. Nätverket finns representerade i 50 länder och med över 600 kontor. Enterprise Europe Network finansieras av EU och Tillväxtverket.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network
Europa Institutet
Stora gatan 16, 722 12 Västerås
Sweden Tel: +46-(0)771-558 500
E-post: info@enterpriseeurope.almi.se
Webbplats: enterpriseeurope.se

Uppdaterad 2016-12-01 av Företagsservice
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontaktinformation

Företagsservice

Strängnäs Business Park

Besöksnäringen

Mark och exploatering

Telefon: vxl 0152-291 00

 

FacebookFöretagsservice

Strängnäs Business Park

 


Länkar

Företagsregister

Mark och lokaler

EU-infromation


Nämnd, ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >