Näringsliv & arbete

Valfrihet i hemtjänsten för dig som företagare

Valfrihet i hemtjänsten september 2012 (LOV)

Du som vill arbeta med hemtjänst i Strängnäs kommun, i eget företag, kommer att få möjlighet till det. Kommunfullmäktige har beslutat att införa Valfrihet i hemtjänsten, med start 1 september 2012. Annons läggs ut på www.valfrihetswebben.se i början av maj 2012 och då är företag välkomna att anmäla sitt intresse.

Ditt företag kommer att kunna ansöka om att bli godkänd utförare utifrån fastlagda kvalitetskrav och fast pris. Krav och pris blir samma för företag som för den kommunala hemtjänsten. Uppföljning och kontroll sker på samma sätt.

Hemtjänsten omfattar service (tvätt, städ och inköp) och personlig omvårdnad (allt annat som kunder får hjälp med i sitt hem). Hemtjänst utförs på uppdrag av kommunen och ska vara beviljad kunden. Därutöver kan ditt företag tillhandahålla tilläggstjänster.  Det sker genom överenskommelse mellan kunden och ditt företag.

När Valfrihet i hemtjänsten startar informerar kommunen om vilka utförare som blivit godkända och står till buds för de som har rätt till hemtjänst. Utförarna får i sin tur uppdrag genom att kunder väljer dem. 

Mer att läsa:

Kammarkollegiet har en kostnadsfri vägledning som vänder sig till företag som står i begrepp att ansöka om att bli utförare i ett valfrihetssystem. Hämta hem vägledningen på följande länk.
www.strangnas.se/sv/Omsorg

Frågor och svar

Hur stor är ersättningen?
Företag som utför en timme service ersätts med 311 kronor. Utför man både service och personlig omvårdnad blir ersättningen 361 kronor.

Får utförarna betalt när kunderna inte är hemma?
Utförarna får ersättning för omställningstid under 5 dagar, om kunden akut lämnat hemmet. Om kunden är hemma och avböjer hjälp, eller väljer att resa bort, får utföraren ingen ersättning.

Krävs någon speciell utrustning för företagen?
Utförare ska använda Treserva, det verksamhetssystem som kommunen anvisar och bekostar. Företagen ska själva hålla sig med datautrustning och mobiltelefoner. Mobiltelefoner ska användas för att registrera de uppdrag man utför hemma hos kund. Utbildning i systemen erbjuder kommunen.

Kommer kommunen att informera om företagens tilläggstjänster?
Ja, kunderna ska få veta vilka företag som erbjuder tilläggstjänster och vilka dessa är. Företag som blivit godkända som utförare av hemtjänst, får fylla i uppgifter som ligger till grund för den information kommunen ger kunderna.

Hur ska kommunen göra med icke-valsalternativet?
Kunder som inte kan eller vill välja utförare kommer att få den kommunala hemtjänsten som utförare.

Mer information om Valfrihet i hemtjänsten

Information om valfrihetssystemet ges av
Barbro Ernald, socialkontoret Strängnäs kommun.
Telefon 0152-296 07.
E-mail: barbro.ernald@strangnas.se

Information om företagande ges av
Catarina Berglund, Nyföretagarcentrum i Strängnäs.
E-mail: strangnas@nyforetagarcentrum.se

Uppdaterad 2015-02-26
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Näringslivskontoret

Eldsund byggnad 9 (Campus) 
645 35 Strängnäs
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Facebook
Vi finns på Facebook!

 


Nämnd, ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen


Länkar

Företagsregister

Mark och lokaler


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365