Toppbild

Företagsservice – myndighetskontakter

Företagsservice är en funktion för samlad myndighetskompetens bestående av de viktigaste kompetenserna inom den kommunala förvaltningen för dig som företagare. Vi som jobbar i företagsservice fokuserar på frågorna som berör kommunal myndighetsutövning och markanvändning.

Med företagaren i centrum är vår målsättning att erbjuda: 

  • enkelhet i kontakten med kommunen
  • effektiva och rättssäkra ärendeprocesser
  • tydlig information om lagar och regler
  • vägledning till rätt kompetens inom kommunen
  • ett bra bemötande som kännetecknas av öppenhet och respekt 

 

Läs mer om Dukat bord >>>

Broschyr om Företagsservice och Dukat bord >>>

Kontaktuppgifter >>>

Uppdaterad 2017-03-28 av Pernilla Eriksson
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >