Toppbild

Företagarna ger kommunens service bra betyg

 

Nöjd Kund Index, första halvåret 2016

Halvårsrapporten för 2016 visar en mycket positiv utveckling i den senaste rapporten Nöjd Kund Index, NKI. I undersökningen har varje företagare som har varit i kontakt med kommunen i något tillstånds- eller beslutsärende fått ge sitt betyg anonymt genom att besvara en enkät. Strängnäs kommun gör en ordentlig uppryckning och klättrar upp till det sammanlagda betyget högt i en femgradig skala. Högsta betyget i och med den största ökningen så här långt får myndighetsutövningen på miljöområdet.

- Kul att utvecklingen går åt rätt håll för det flesta områden, säger Lars Ekström, chef för teknik- och servicekontoret. När det gäller markupplåtelse så handlar vår förbättring om att vi har jobbat med processen och snabbat upp den genom att ta bort slöserier som i detta fall bestod av väntetider.

- Vi har stärkt samarbetet mellan kommunen och andra aktörer, säger Marie Jonsson, chef för samhällsbyggnadskontoret. Vi har också arbetat med att förbättra och förenkla informationen på vår hemsida.

Ständiga förbättringar

Kommunen har under två år arbetat med en förbättringsgrupp för NKI-arbetet. Den gruppens uppgift är att identifiera styrkor och svagheter och att sätta in rätt insatser där det behövs. Gruppen består av handläggare från varje myndighetsområde.

- Inom företagsklimatarbetet Topp 50 fokuserar ett område på förbättrad kommunal service.  Där har många initiativ i linje med detta startats och det långsiktiga arbetet visar sig ge goda resultat också i en denna mätning, säger Magnus Stuart (M), vikarierande kommunstyrelseordförande.

Men tron på att vi kan nå ännu högre kvalitet och service är stark i kommunen.

- Vårt administrativa stöd i hanteringen av bygglov har blivit mycket bättre och därför kan vi bli mer ännu mer effektiva, säger Marie Jonsson.

- Det konsekventa arbetet har gjort nytta. Vi ser tydligt att vi jobbar med rätt saker, säger Lars Ekström. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen så vi kan behålla det fina resultatet och kanske ytterligare utveckla den.

Vad är NKI

NKI, Nöjd kund index är en utvärdering av myndigeters bemötande, effektivitet och service som varje år genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Myndighetsområden inom NKI är bygglov, miljö och livsmedel, brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd. Strängnäs kommun stämmer av hur vi ligger till varje kvartal för att snabbare kunna åtgärda fel och brister samt jobba vidare med det som funkar bra.

Mer information:

Samhällsbyggnadschef, Marie Jonsson
marie.jonsson@strangnas.se, 0152-293 65

Chef teknik – och servicekontoret, Lars Ekström
lars.ekstrom@strangnas.se,  tel 0152-292 06

Näringslivsutvecklare, Gunilla Malm
gunilla.malm@strangnas.se, 0152-291 60

Uppdaterad 2016-10-17
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontaktinformation

Företagsservice

Strängnäs Business Park

Besöksnäringen

Mark och exploatering

Telefon: vxl 0152-291 00

 

FacebookFöretagsservice

Strängnäs Business Park

 


Länkar

Företagsregister

Mark och lokaler

EU-infromation


Nämnd, ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >