Toppbild

Välkommen att söka jobb i Strängnäs kommun! Här hittar du alla våra aktuella jobb.

Strängnäs kommun använder Offentliga jobb som rekryteringsverktyg för att hantera jobbansökningar. Du söker jobben direkt via ett webbformulär som du når via respektive annons. Uppgifterna sparas hos Aditro Recruit i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Du som av någon anledning inte kan skapa ett konto på Offentliga jobb har även möjlighet att skicka in dina ansökningshandlingar via vår e-tjänst Sök jobbet.

 

Rektor till Åker- och Lännaskolan


Arbetsplatsbeskrivning:
Välkommen att vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället! Strängnäs kommun är en dynamisk organisation med 2 200 medarbetare som gärna provar nya arbetssätt och vägar. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Strängnäs 34 000 invånare. Hos oss erbjuds en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Strängnäs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att vår verksamhet genomsyras av öppenhet, tydlighet, utveckling och respekt. Här får våra medarbetare möjlighet att påverka medborgares vardag och forma en gemensam framtid. Här gör vi skillnad. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, SFI/Vuxenutbildning och elevhälsa. Vi är cirka 1000 medarbetare som arbetar i utbildningskontorets verksamheter. Åkerskolan och Lännaskolan är grundskolor i kommunens östra del som ligger i vackra miljöer. Åkerskolan är en grundskola med ca 440 elever i årskurserna F-9. Lokalerna är till största delarna nyrenoverade. Skolans läge bjuder på enorma möjligheter där det i direkt anslutning till skolgården finns idrottsplats, ishall, badhus, idrottshall, elljusspår och stora gräsytor. Lännaskolan är en liten F-3 skola med ca 25 elever. Skolan ligger i en vacker miljö i Merlänna, ca 1 mil söder om Strängnäs, med naturen och skogen intill skolan . Vi driver utvecklingen av våra skolor utifrån vår gemensamma programförklaring för det pedagogiska ledarskapet. Det finns också en gemensam utvecklingsplan inom ramen för vårt skolutvecklingsprogram. Under innevarande läsår prioriterar vi utvecklingsarbete kring formativ bedömning. Kommande läsår har vi inkludering och IKT i fokus.

Arbetsbeskrivning
Prioriterat är skolornas elevhälsoarbete och du har därför ett stort intresse för att arbeta med det på ett främjande och stödjande förhållningssätt och med fast förankring i läroplanens värdegrund.
Du ser också nyttan av kontinuitet i utvecklingsarbetet och driver skolans utvecklingsprocesser vidare i det perspektivet.

Ditt uppdrag är att
- ta verksamhetsansvar för att driva förskoleklass, fritidshem och grundskola samt samverka med fritidsgård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med det statliga och kommunala uppdraget
- utgöra länken mellan Åkerskolan/Lännaskolan och Utbildningskontoret
- arbeta i grundskolans ledningsgrupp utifrån ett helhetsperspektiv
- bejaka länkandet i hela kommunens förvaltning
- ansvara för en god och hållbar arbetsmiljö inom din enhet
- hushålla med de befintliga resurserna genom ditt budgetansvar
- arbeta kvalitativt med ett systematiskt förhållningsätt

Som rektor i Strängnäs kommun har du en nyckelroll. Vi vill ge dig rätt förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Till din hjälp finns en biträdande rektor på skolan och en administrativ rektor som ledningsstöd för grundskolans hela rektorsgrupp.


Kvalifikationer
Du har en relevant högskoleexamen och har påbörjat eller avslutat den statliga rektorsutbildningen.

Du har varit chef med personalansvar med ett omvittnat gott ledarskap och du har drivit utvecklingsarbete med fokus på elevernas lärande och kunskapsutveckling.

Du har förmågan att
- ha elevernas behov i centrum
- fatta beslut, styra mot resultat med kvalitet och skapa engagemang
- arbeta för hållbara lösningar
- utveckla medarbetare och verksamheterna
- skapa öppenhet och tydlighet i verksamheten
- visa respekt och ha integritet
- vara arbetsgivarföreträdare
- främja medarbetarutveckling

Du är en van datoranvändare och det är meriterande om du känner dig van och bekväm med arbete i olika administrativa system.

Du har vilja och färdighet för att
- skapa uthålliga relationer och kvalitativa möten
- visa lyhördhet och hantera konflikter
- handla i enlighet med fattade beslut
- arbeta strukturerat och med gott omdöme

Vågar pröva nytt!

Dessutom har du en stark inre drivkraft, god självinsikt och mod att leda i utveckling och i stark konkurrens. Du finner lust och glädje för uppdraget inom samhällsnyttan.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Längd: Tillsvidare
Beskrivning Längd: Tillsvidare
Tidsbegränsad till: -
Anställningsdatum enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2017-05-02
Ange referensnummer: 170/17
Sök digitalt via webben, klicka här i samarbete med Offentligajobb.se

Lön
Löneform:

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Arbetstid:

Kontaktpersoner:
Namn: Katarina Holmsten
Grundskolechef
Telefon: 0152 29634
Mobil: -
E-post: -

Namn: Liselotte Flemmingsdotter
HR-specialist
Telefon: 0152 291 62
Mobil: -
E-post: -

Fackliga företrädare
Namn: Tommy Olsson
Skolledarförbundet
Telefon: 0152 294 01
Mobil: -
E-post: -


Övrig info: Kommunen tillämpar rökfri arbetstid. Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia. Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

‹‹ Tillbaka

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >