Toppbild

Befolkning

Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Den 31 december 2015 var folkmängden i kommunen 34 102 personer. Det är en ökning med 224 personer sedan årsskiftet 2014/2015. Befolkningsökningen består främst av inflyttning.

Senaste befolkningsuppgiften är från november 2016. Se diagrammet.

Folkmängd i Strängnäs kommun 2011-2016

Tabellen nedan visar befolkningsmängden fördelat på kommundelarna i Strängnäs kommun 2015-12-31.

 
Kommundelar  2015-12-31
Strängnäs tätort 14 333
Aspö och Tosterö 3 640
Mariefred  5 620
Åker-Länna  4 534
Stallarholmen  3 513
Vårfruberga,Härad, Fogdö  2 430
Restförda 32
Summa 34 102

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

 

Befolkningsprognos

I Strängnäs kommun görs en prognos över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Prognosen revideras årligen. 

Uppdaterad 2017-01-13 av Daniel Artaeus
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontaktinformation

Företagsservice

Strängnäs Business Park

Besöksnäringen

Mark och exploatering

Telefon: vxl 0152-291 00

 

FacebookFöretagsservice

Strängnäs Business Park

 


Länkar

Företagsregister

Mark och lokaler

EU-infromation


Nämnd, ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >