Toppbild

Strategisk plan, årsplan och årsredovisning

Kommunens huvuduppdrag är att erbjuda service, välfärdstjänster och att utveckla den geografiska platsen Strängnäs kommun. Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god hushållning i termer av god kvalitet och effektivitet. Det är kommunerna själva som bestämmer vad som behöver uppnås för att man ska leva upp till god hushållning.

I Strängnäs kommun utgår all styrning från en gemensam vision. Visionen anger färdriktningen i det långa perspektivet. För mandatperioden finns en majoritetsförklaring som beskriver den politiska viljeinriktningen de kommande åren.

Mer information om styrningen hittar du nedan i skriften Mål- och resultatstyrning i Strängnäs kommun.

Budget och planering

Kommunfullmäktige beslutar varje år i juni om inriktningen för nästkommande år genom övergripande mål för verksamheten och ekonomin. Då brukar även beslutet om kommunal skattesats tas. I november fastställer kommunfullmäktige kommunens årsplan för nästkommande år. Styrningen går vidare till nämnderna som har uppdraget att i verksamhetsplaner redovisa sina mål. Nästa nivå i styrningen blir samtliga enheter inom förvaltningen som upprättar arbetsplaner med mål och aktiviteter.

Årsplaner och nämndernas verksamhetsplaner hittar du nedan.

Uppföljning

Uppföljningen av årsplanen görs kontinuerligt genom månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljningen syftar till att beskriva hur verksamheter och kommunens bolag utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål nås.

Delårsrapporter och årsredovisningar hittar du nedan. Månadsrapporter hittar du i kommunstyrelsens handlingar, möten, handlingar och protokoll.

Uppdaterad 2017-01-13
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontaktinformation

Företagsservice

Strängnäs Business Park

Besöksnäringen

Mark och exploatering

Telefon: vxl 0152-291 00

 

FacebookFöretagsservice

Strängnäs Business Park

 


Länkar

Företagsregister

Mark och lokaler

EU-infromation


Nämnd, ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >