ApParkingSpot

ApParkingSpot är en app som gör att du kan hyra ut din privata/företagsparkering under tider då de står outnyttjade.

ApParkingSpot är en app som gör att du kan hyra ut din privata/företagsparkering under tider då de står outnyttjade. På samma sätt kan du hyra en parkeringsplats när du kommer till en annan plats.

Med ApParkingSpot vet du genast var det finns lediga parkeringsplatser och därmed åka direkt dit.

ApParkingSpot

Erik Glitterstam

Erik Glitterstam