Freelway

Freelway utvecklar och driver cirkulära tjänster för hållbara transporter genom samordning, via mobila appar och en webbtjänst.

Freelways unika tjänst nyttjar användarnas platsinformation för att ge geografiska och tidsoptimerade förslag till samtransporter. Stora ekonomiska och miljömässiga besparingar kan göras då totala antalet transporter minskar. Inom större organisationer som t ex kommuner synliggörs och aktiveras dolda transportresurser i form anställda som med tjänsten får ett verktyg att hjälpa varandra med både varu- och persontransporter. De anställda kan exempelvis samåka till och från jobbet och möten. Tjänsten genererar även överblick över de interna transportflödena samtidigt som sociala värden skapas när de anställda hjälps åt inom och över enhetsgränserna. 

På landsbygden främjar Freelway servicen och landsbygdsutvecklingen genom att erbjuda privatpersoner såväl som företag möjligheten att samordna sina behov av transporter av varor. Exempelvis kan grannar och bekanta hjälpas åt med hemtransport av matkassar eller apoteksvaror från lanthandlar och apotek. Freelway bygger även infrastruktur på landsbygden i form av Serviceställen som är kopplade till lanthandlar eller bensinstationer där varor som transporteras inom tjänsten kan hämtas upp och lämnas.

Läs mer på www.freelway.com

Freelway

Tobias Forngren

Tobias Forngren