Almi innovationsrådgivning

Almi Företagspartner kostnadsfri rådgivning i ert nuvarande eller kommande innovationsprojekt.

Almi innovationsrådgivning – Att gå från idé och problemformulering till en lanserad produkt eller tjänst som möter nya behov är alltid en utmaning, oavsett om du är nyföretagare med en stark grundidé eller leder produkt- och tjänsteutvecklingen på ett etablerat företag. Därför erbjuder Almi Företagspartner kostnadsfri rådgivning i ert nuvarande eller kommande innovationsprojekt.

Innovationer handlar om mycket mer än bara produktutveckling eller tekniska framsteg. En kraftigt förändrad tillverkningsprocess, en ny tjänst eller nytt marknadskoncept är en minst lika viktig innovation om den skapar nya värden hos målgrupper och kunder. Det viktigaste är att idén är ny eller väsentligt förbättrad mot de lösningar som finns på marknaden idag och att den har affärspotential.

Våra erfarna rådgivare och vår projektmodell ger stöd i alla delar av innovationsprocessen, alltid under sekretess och utifrån ert behov. Vi har även ett etablerat kontaktnät och finansiella verktyg som ökar era möjligheter att effektivt och med mindre risk förädla er idé till en lösning som når marknaden vid rätt tidpunkt.

För mer information se: Almi innovationsrådgivning

Almi

Martin Larsson

Martin Larsson

Innovationsrådgivare, Almi