Create

Create Business Incubator Mälardalen AB (Create) är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare i Södermanland och Västmanland ett affärsutvecklingsstöd.

Vi vänder oss till er som har en innovativ och skalbar affärsidé med ambitionen att bygga ett lönsamt företag på en växande, global marknad.

Ni får stöd i att hitta finansiering för företagets tillväxt, rekrytera till teamet och styrelsen samt utveckla marknadskommunikation och exportplaner. Allt för att ert företag ska nå snabbare och säkrare till tillväxt. Create tillsätter en erfaren affärscoach som tillsammans med er planerar och följer upp företagets utveckling.

Våra tjänster

Här följer ett urval av tjänster som Create erbjuder sina bolag.

Erfarenhet och kompetensutveckling

När ni tecknar avtal med Create ingår 40 timmar per halvår med en av Creates erfarna affärscoacher som själva byggt bolag. Dessutom får ni ytterligare 10 timmar affärsrådgivning i specifika frågor per halvår. Vi använder vårt nätverk och kan öppna dörrar till kunder. För att ni ska bygga bolaget med rätt kunskaper som grund erbjuder vi själva eller genom våra partners kompetensutveckling inom bland annat försäljning, export, juridik, innovation, ekonomi och redovisning, kapitalanskaffning, kompetensförsörjning samt design, kommunikation & PR.

Kapital

Create stödjer er i processen att söka offentliga medel och som en av Sveriges ledande inkubatorer har Create ett brett nätverk och goda kontakter med både offentliga och privata finansiärer. När ert bolag är moget och intresserat av externt riskkapital har Create etablerade kontakter med affärsänglar, Västmanlandsfonden, Sörmlandsfonden, Almi Invest, Industrifonden och andra möjliga investerare.

Expertstöd

Genom våra partners kan vi erbjuda allt från fri tillgång till professionella dokumentmallar till högkvalitativt stöd inom rekrytering till team och styrelse, teknisk konsultation, prototypframställning, rådgivning inom kommunikation & PR, juridik, ekonomi & redovisning samt export.

Kontorslokaler

Om ni har behov attraktiva och centrala kontorsplatser till förmånliga villkor erbjuder Create detta på Västerås Science Park, Munktell Science Park i Eskilstuna eller på Strängnäs Business Park i Strängnäs.

Kreativ miljö

Sist men inte minst är Create en miljö bestående av kreativa och affärsfokuserade människor som brinner för att bygga bolag. Som Createbolag blir ni en del av ett nätverk där erfarenhetsutbyte och synergier uppstår, ni får en kvalitetsstämpel på ett tidigt stadium och får genom Create tillgång till respektive Science och Business Park och deras erbjudanden och nätverk.

Vad kostar det då?

Create erbjuder er att betala merparten av Creates tjänster först när ni kan fakturera era kunder. En fast avgift på 25.000 SEK betalas efter antagning till Create. Därefter faktureras ni 5% av er nettofakturering tills ni ersatt Create. Creates unika affärsmodell skapar incitament för såväl våra bolag som Creates affärscoacher att driva våra bolags utveckling med fokus på försäljning och lönsamhet.

  • Creates bolag som tecknar avtal får tillgång till alla Creates tjänster under 6 månader.
  • För varje sexmånadersperiod ska bolaget ersätta Create en fast avgift om 25.000 SEK.
  • Resterande 50.000 SEK behöver ni inte betala Create förrän ni kan fakturera era kunder.
  • Betalning görs kvartalsvis i efterskott motsvarade 5% av er nettofakturering tills ni ersatt Create.
  • Inför varje nytt halvår gör Create en revision för att bestämma om ni får teckna er för ytterligare ett halvår.
  • Om ert bolag inte lyckas sälja och fakturera avslutas ni utan skuld till Create.

Eventuellt behov av kontorslokal betalas direkt mot marknadsmässig hyra med fördelaktiga bindningsvillkor.

Som riktvärde bör ni räkna med att ni ska omsätta cirka 6 MSEK över två år och ha så bra marginaler att ni kan avstå 5% på er fakturering för att ersätta Create.

Läs mer på www.createhere.se

Create

Erik Asph Hennerdal

Erik Asph Hennerdal

VD