Iris Hadar

Iris Hadar utvecklar och erbjuder tjänster som skapar möjligheter att frigöra människors fulla kapacitet.

Iris har en lång historia fylld av uppfinningsrikedom och entreprenörskap. Idag består Iris av dotterbolagen Iris Hadar och Iris Competens. I koncernen finns också bolagen Iris Media och Iris Hjälpmedel.

Vi finns på närmare 70 orter runt om i landet, med fokus på unika lösningar som hjälper människor till egen försörjning.

Mer information se Irishadar.se

Iris Hadar

Ulrica Matthed

Ulrica Matthed

Regionchef