RTC Gripsholm

RTC Gripsholms affärskoncept är att inspirera och stödja små och medelstora företag samt offentliga organisationer, som vill utvecklas och effektiviseras genom nytänkande.

Vår arbetsprocess är unik. Den bygger på att samtliga partners är involverade i alla uppdrag och bidrar med sina, kunskaper, erfarenheter och kontaktytor. Genom det får våra kunder ett tvärfunktionellt tänkande på sina uppdrags genomförande.

RTC Gripsholm består av 14 seniora partners, alla med lång erfarenhet från ledande befattningar från14 olika yrkesområden inom privat näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet.

Vi har tillsammans en bred och djup kompetens inom områden som marknadsföring, försäljning, ledarskap, kommunikation, IT, forskning och utveckling, pedagogik och Human Resources samt projektledning.
 
Läs mer och ta kontakt via: www.rtc-gripsholm.se

RTC Gripsholm

Hans Fredriksson