Sörmlandsfonden

Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland bildade under 2012 Sörmlandsfonden AB för att tillsammans med andra lokala investerare satsa ägarkapital i sörmländska bolag som behöver externa resurser.

Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland bildade under 2012 Sörmlandsfonden AB för att tillsammans med andra lokala investerare satsa ägarkapital i sörmländska bolag som behöver externa resurser för att kunna vidareutvecklas.

Sörmlandsfonden har ett kapital på 10 Mkr och avser att investera i ett tiotal bolag under en treårsperiod. Det kan vara bolag som ska utveckla nya produkter och tjänster eller i samband med avknoppningar och ägarskiften. Investeringarna kan ske i bolag med god tillväxtpotential oberoende av bransch.

Medinvesterare i de olika bolagen kan vara s k affärsänglar och venture capital-bolag men även t ex Almi Invest och Vinnova.

För mer information, se Sörmlandsfonden 

Sörmlandsfonden

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson

VD, Sörmlandsfonden