StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

Läs mer om StyrelseAkademien på www.styrelseakademien.se

StyrelseAkademin Mälardalen

Jeanette Granberg

Jeanette Granberg