UF-Sörmland

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre utbildningskoncept: Vårt samhälle, Se möjligheterna och UF-företagande.

Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. Vårt erbjudande till lärare och skolledare innefattar fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med andra länder, inspiration för lärare och elever med mera.

Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. På Ung Företagsamhet i Södermanland är vi tre medarbetare och idag erbjuds UF-företagande på Strängnäs båda gymnasieskolor. Flera av Strängnäs grundskolor arbetar även med Vårt Samhälle och Se Möjligheterna.

Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom våra två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. Vi gör det genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande och roligt sätt och allt detta sker genom skolan. Organisationen ger unga en kontakt med näringslivet och företagande. Strängnäs Kommun är guldpartner till UF-Sörmland och har under flera år samverkat med UF-Sörmland för ett bättre företagsklimat för kommunens gymnasieungdomar.

För mer information se ungforetagsamhet.se

UF-Sörmland

Josefin Bengtsson

Josefin Bengtsson

Regionchef