Toppbild

Alkohol och folköl

Den svenska lagstiftningen för alkoholförsäljning handlar bland annat om att skydda ungdomar och personer med beroendeproblem. Näringslivets intresse av alkoholförsäljning kommer alltid i andra hand.

 

För att kunna upprätthålla en sund hantering av alkohol är det viktigt att lagar efterlevs. I kommunen är det samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Nämnden beslutar om vilka som kan få alkoholtillstånd och ser till att de som fått tillstånd följer de lagar och riktlinjer som finns. 

På dessa sidor finns information om tillståndsenhetens arbete och hur du ansöker om tillstånd, alkohollagen och annan viktig information som berör alkoholservering.

Krögarmöte har ägt rum

Krögarmöte ägde rum den 13 februari.
PowerPoint-presentation från mötet >>>

Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen >>>

Hela alkohollagen kan du läsa på Riksdagens webbplats Alkohollagen >>>

Mer information om vad lagen innebär finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats >>>

 

Beslut om serveringstillstånd

Samhällsbyggnadsnämndens utskott beslutar om serveringstillstånd.
Datum för arbetsutskottets sammanträden >>>

Uppdaterad 2017-03-22
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >