Toppbild

Alkohol och folköl

Den svenska lagstiftningen för alkoholförsäljning handlar bland annat om att skydda ungdomar och personer med beroendeproblem. Näringslivets intresse av alkoholförsäljning kommer alltid i andra hand.

 

För att kunna upprätthålla en sund hantering av alkohol är det viktigt att lagar efterlevs. I kommunen är det samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Nämnden beslutar om vilka som kan få alkoholtillstånd och ser till att de som fått tillstånd följer de lagar och riktlinjer som finns. 

På dessa sidor finns information om tillståndsenhetens arbete och hur du ansöker om tillstånd, alkohollagen och annan viktig information som berör alkoholservering.

 

Välkommen på utbildning i "Ansvarsfull alkoholservering"

Tillståndsenheten i Strängnäs kommun i samarbete med Länsstyrelsen och Polismyndigheten inbjuder till en tvådagars utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering. Inbjudan vänder sig till restaurangägare, restaurangpersonal samt ordningsvakter verksamma i Strängnäs kommun.

Vi önskar att minst en person från varje restaurang deltar. De tillståndsinnehavare med villkor Ansvarsfull Alkoholservering ska anmäla samtliga som framgår av villkoret.

Här kan du läsa hela inbjudan och programmet för dagarna.

Datum: 23 maj och 30 maj 2017
Lokal: Mälardalen Brewing Company, Eskilstunavägen 34, Strängnäs

Sista anmälningsdag: 15 maj 2017

Kostnad: 900 kr exkl. moms, 500 kr exkl. moms för ordningsvakter.
Priset är för 2-dagars utbildning och då ingår fm och em kaffe samt luncher. Kostnaden är lägre än självkostnadspriset.

Avgiften faktureras i samband med anmälan. Anmälan är bindande.

Anmälan: Jeanette Johansson, tfn. 0152-296 33,
E-post: jeanette.johansson@strangnas.se

 

Krögarmöte har ägt rum

Krögarmöte ägde rum den 13 februari.
PowerPoint-presentation från mötet >>>

Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen >>>

Hela alkohollagen kan du läsa på Riksdagens webbplats Alkohollagen >>>

Mer information om vad lagen innebär finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats >>>

 

Beslut om serveringstillstånd

Samhällsbyggnadsnämndens utskott beslutar om serveringstillstånd.
Datum för arbetsutskottets sammanträden >>>

Uppdaterad 2017-04-28

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >