Toppbild

Avgifter, alkoholtillstånd

Tillstånds- och tillsynsavgifter för 2017

Kommunfullmäktige fattar beslut om avgifter. Kommunen får enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut en avgift för prövning och tillsyn. Kommunen får även ta ut en avgift för detaljhandel och servering av folköl.

Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen och ska således täcka de kostnader kommunen har för hanteringen av folkölsförsäljning och folkölsservering samt prövning och tillsyn enligt alkohollagen vad avser alkoholdrycker. Avgiften ska täcka anmälanshantering och registrering, information och tillsyn i form av regelbundna besök på försäljnings- och serveringsställena med mera vad gäller folköl. Avgiften ska täcka registrering och prövning enligt alkohollagen samt tillsyn i form av regelbundna besök på serveringsställena, kontroll med andra myndigheter med mera vad gäller servering av alkoholdrycker.

Kommunen ska även enligt 8 kap 9 § alkohollagen tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen, föreskrifter samt riktlinjer. För denna information tas ingen avgift ut.

Ansökningsavgift

 • Nyansökan 11 950 kr.
 • Nyansökan (ideella föreningar)  5 450 kr.
 • Utökade serveringstider 3 500 kr. 
 • Utökad serveringsyta 3 500 kr
 • Ansökan cateringtillstånd 11 950 kr 
 • Ansökan cateringtillstånd (befintlig tillståndshavare) 3 500 kr 
 • Ansökan om gemensam serveringsyta 3 500 kr 
 • Ansökan om provsmakning för partihandlare/utställare/tillverkare, inklusive tillsynsavgift 2 350 kr, avgiften återbetalas med 1 000 kr om tillstånd ej meddelas.
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten 2 300 kr/dag, max 11 500 kr/år, 
  (avgiften återbetalas med 950 kr om tillstånd ej meddelas).
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 1 000 kr/dag, max 6 000 kr/år,
  (avgiften återbetalas med 500 kr om tillstånd ej meddelas).
 • Pausservering - tillfälligt 1 750 kr/dag, max 6 000 kr/år,
  (avgiften återbetalas med 500 kr om tillstånd ej meddelas).

 

Anmälningsavgift

 • Bolagsändring större 10 850 kr
 • Bolagsändring mindre 2 250 kr
 • Anmälan catering, inklusive tillsynsavgift, 500 kr vid första tillfället, 200 kr om lokalen redan godkänts under de två senaste åren eller om cateringen ska bedrivas i ett hem, (avgiften återbetalas med 300 kr om anmälan inte godkänns).
 • Anmälan om provsmakning, inklusive tillsynsavgift, 500 kr vid första tillfället, 200 kr om lokalen redan godkänts under de två senaste åren, (avgiften återbetalas med 300 kr om anmälan inte godkänns).

 

Påminnelseavgift

 • Påminnelseavgift restaurangrapport 1 250 kr/tillfälle.

 

Examinationsavgift

 • Kunskapsprov 1 650 kr/tillfälle
 • Tolk bekostas av sökanden

 

Årlig tillsynsavgift

 • Allmänheten till kl 23.00, 1 150 kr/mån, max 5 750 kr/år.
 • Allmänheten efter kl 23.00, 1 750 kr/mån, max 8 750 kr/år.
 • Allmänheten efter kl 01.00, 2 950 kr/mån, max 14 750 kr/år.
 • Slutet sällskap till kl 23.00, 500 kr/mån, max 2 500 kr/år
 • Slutet sällskap efter kl 23.00, 700 kr/mån, max 3 500 kr/år
 • Pausservering - permanent, 1 000 kr/mån, max 2 500 kr/år

 

Årlig tillsynsavgift, folköl

 • 200 kr/månad, max 2 400 kr/år.

Varje påbörjad månad räknas som en hel månad.

Avgiften justeras årligen utifrån SCB:s preliminära arbetskostnadsindex (AKI) för sociala tjänster och avrundas uppåt till närmsta 50-tal kronor.

Har du frågor om avgifter?

Kontakta Tillståndsenheten.

Uppdaterad 2017-04-06
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >