Toppbild

Avgifter, alkoholtillstånd

Tillstånds- och tillsynsavgifter för 2017

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om avgifter.

Ansökningsavgift

 • Nyansökan 11 350 kr.
 • Nyansökan (ideella föreningar)  5 150 kr.
 • Utökade serveringstider 3 300 kr. 
 • Utökad serveringsyta 3 300 kr
 • Ansökan cateringtillstånd 11 350 kr 
 • Ansökan cateringtillstånd (befintlig tillståndshavare) 3 300 kr 
 • Ansökan om gemensam serveringsyta 3 300 kr 
 • Ansökan om provsmakning för partihandlare/utställare/tillverkare, inklusive tillsynsavgift 2 200 kr, avgiften återbetalas med 950 kr om tillstånd ej meddelas.
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten 2 150 kr/dag, max 10 750 kr/år, 
  (avgiften återbetalas med 900 kr om tillstånd ej meddelas).
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 950 kr/dag, max 5 700 kr/år,
  (avgiften återbetalas med 450 kr om tillstånd ej meddelas).
 • Pausservering - tillfälligt 1 650 kr/dag, max 5 700 kr/år,
  (avgiften återbetalas med 450 kr om tillstånd ej meddelas).

 

Anmälningsavgift

 • Bolagsändring större 10 300 kr
 • Bolagsändring mindre 2 100 kr
 • Anmälan catering, inklusive tillsynsavgift, 450 kr vid första tillfället, 150 kr om lokalen redan godkänts under de två senaste åren eller om cateringen ska bedrivas i ett hem.
 • Anmälan om provsmakning, inklusive tillsynsavgift, 450 kr vid första tillfället, 150 kr om lokalen redan godkänts under de två senaste åren.

 

Påminnelseavgift

 • Påminnelseavgift restaurangrapport 1 150 kr/tillfälle.

 

Examinationsavgift

 • Kunskapsprov 1 550 kr/tillfälle
 • Tolk bekostas av sökanden

 

Årlig tillsynsavgift

 • Allmänheten till kl 23.00, 1 050 kr/mån, max 5 250 kr/år.
 • Allmänheten efter kl 23.00, 1 650 kr/mån, max 8 250 kr/år.
 • Allmänheten efter kl 01.00, 2 800 kr/mån, max 14 000 kr/år.
 • Slutet sällskap till kl 23.00, 450 kr/mån, max 2 250 kr/år
 • Slutet sällskap efter kl 23.00, 650 kr/mån, max 3 250 kr/år
 • Slutet sällskap efter kl 23.00, cateringtillstånd 650 kr/mån, max 3 250/år
 • Pausservering - permanent, 950 kr/mån, max 2 250 kr/år

 

Årlig tillsynsavgift, folköl

 • 150 kr/månad, max 1 800 kr/år.

Varje påbörjad månad räknas som en hel månad.

Avgiften justeras årligen utifrån SCB:s preliminära arbetskostnadsindex (AKI) för sociala tjänster och avrundas uppåt till närmsta 50-tal kronor.

Har du frågor om avgifter?

Kontakta Tillståndsenheten.

Uppdaterad 2016-12-29
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >