Toppbild

Provsmakning

Anmälan

För att söka via e-tjänst eller för att ladda ner en blankett - klicka här

Avgifter

Vill du läsa mer om tillstånds- och tillsynsavgifter - klicka här

Du måste ha serveringstillstånd när du arrangerar provsmakning

Det kan antingen vara ett stadigvarande tillstånd eller ett tillfälligt tillstånd. Tillståndet ska vara utfärdat av den kommun där du ska arrangera provsmakningen. Du måste ha beslutet på serveringstillståndet innan du anmäler en provsmakning till tillståndsenheten.

När du producerar själv

Du kan arrangera provsmakning av din egenproducerade alkoholdryck för allmänheten med ett särskilt tillstånd för provsmakning. Provsmakningen får bara gälla de egenproducerade dryckerna. Lokalen för provsmakningen ska ligga i anslutning till tillverkningsstället.

När du har serveringstillstånd för restaurang

Du som redan har ett serveringstillstånd för din restaurang måste skicka in en anmälan till kommunen när du ska arrangera en provsmakning.

Du som är godkänd partihandlare

Du som ansöker om ett särskilt serveringstillstånd för provsmakning skall uppfylla alla villkor som gäller för det stadigvarande tillståndet med undantag för kravet på att servera mat.

Regler för provsmakningen

Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat. Här är Systembolagets modell för provning, som kan vara till hjälp när du ska bestämma mängd alkohol vid din provning.

 

 Antal prov

Volym per
prov (cl)

Maximal
total mängd
per person (cl)

Öl och vin

4–8

4

32

Starkvin

3–6

3

18

Spritdryck

3–6

0,5

3

Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Tillståndsenheten utreder din ansökan. Utredningstiden för ett stadigvarande tillstånd är vanligtvis ca 60 dagar från det att ansökan är komplett. Motsvarande 30 dagar för ett tillfälligt tillstånd. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid.

Har du frågor?

Kontakta Tillståndsenheten.

Uppdaterad 2016-12-29

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >