Toppbild

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjerna för alkoholservering i Strängnäs kommun har beslutats av kommunfullmäktige.

Det är alkohollagen som reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Varje kommun ska också ha riktlinjer för hur de tillämpar reglerna för alkoholservering.

Syftet med riktlinjerna för alkoholservering

Tankarna bakom kommunala riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd är att skapa

  • Förutsebarhet - du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd.
  • Likabehandling - alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Områden som riktlinjerna tar upp

Strängnäs kommun har bland annat riktlinjer för:

  • Serveringstider
  • Tillfälliga serveringstillstånd
  • Pausservering
  • Uteserveringar
  • Serveringstillstånd för cateringföretag
  • Folköl

Aktuella riktlinjer

Utvecklingen inom alkohol- och drogområdet pågår alltid och de aktuella frågorna diskuteras och förändras hela tiden. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning inom området och de ska revideras regelbundet. Kommunfullmäktige beslutade om de senaste riktlinjerna för Strängnäs kommun 2015-05-25.

Läs riktlinjen i sin helhet

Har du frågor?

Kontakta Tillståndsenheten.

Uppdaterad 2017-03-22
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >