Toppbild

Sammanträden samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om serveringstillstånd

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar bland annat om frågor som rör serveringstillstånd.
Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.
Utredningen måste vara klar minst en vecka innan utskottet sammanträder.

Datum för sammanträden 2017:
 
2017-05-17
2017-06-07
2017-08-16
2017-09-13
2017-10-11
2017-11-15

Uppdaterad 2017-04-25

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >