Toppbild

Catering

Ansökan

För att söka via e-tjänst eller för att ladda ner en blankett - klicka här

Avgifter

Tillstånds- och tillsynsavgifter

Serveringstillstånd för catering och festvåning

Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du ett serveringstillstånd.

Det tillstånd som är aktuellt för catering eller festvåningar kallas stadigvarande serveringstillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Se även serveringstillstånd för slutna sällskap.

Cateringlokal

Om du vill sälja alkohol vid ett cateringtillfälle behöver du ett serveringstillstånd för catering. Du ska sedan anmäla lokalen som du ska servera i till tillståndsenheten.

Du måste alltid anmäla själva lokalen till den kommun där lokalen ligger innan den får användas.

Godkänd brandsäkerhet

För att du ska få tillstånd att servera alkohol i en lokal måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Du kan välja att själv kontakta räddningstjänsten för att få ett intyg om att lokalen är godkänd. I annat fall skickar vi en förfrågan till räddningstjänsten, handläggningen kommer då ta längre tid.

Har du frågor?

Kontakta Tillståndsenheten.

Uppdaterad 2016-12-29
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >