Toppbild

Serveringstillstånd, stadigvarande

Ansökan

För att söka via e-tjänst eller för att ladda ner en blankett - klicka här

Avgifter

Vill du läsa mer om tillstånds- och tillsynsavgifter - klicka här

Vem kan söka?

När du söker tillstånd gör du det i ditt företags namn. Det kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en enskild firma eller en förening. Du kan alltid kontakta tillståndsenheten om du har frågor inför en ansökan.

Krav på den sökande

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste ha fyllt 20 år. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen genom att avlägga ett kunskapsprov.
Läs mer om kunskapsprovet

Krav på lokalen

Även lokalen ska uppfylla vissa krav, bland annat avseende brandskydd och ljudisolering. Vid stadigvarande tillstånd för allmänheten ska även serveringsstället vara registrerat som livsmedelsanläggning, samt att tillredd mat ska kunna serveras med ett varierat utbud.

När gäller tillståndet?

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till tillståndsenheten.

Hur lång tid tar det att få ett stadigvarande tillstånd?

Tillståndsenheten utreder din ansökan. Utredningstiden för ett stadigvarande tillstånd är vanligtvis ca 60 dagar från det att ansökan är komplett. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid.

Vilken typ av stadigvarande serveringstillstånd behöver du?

  • Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten 

Serveringstillstånd för restaurang

För att få servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Tillståndsenheten utreder om du uppfyller alla krav för att få tillstånd.

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som oftast varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

  • Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap

Catering eller festvåning

Du kan få ett stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap om du till exempel:

    • Har ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Maten serveras sedan i en annan lokal till ett slutet sällskap. Lokalen som ska användas vid servering måste du anmäla till tillståndsenheten i förväg.
    • Har en festvåning som du hyr eller äger där du serverar tillredd mat från en meny som är bestämd i förväg.

Bestämt antal gäster

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under tillställningen.

Har du frågor?

Kontakta Tillståndsenheten.

Uppdaterad 2016-12-29

Tillståndsenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Tillståndsenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >