Toppbild

E-handel

Sedan 2009 arbetar Strängnäs kommun med elektroniska inköp. Målet är att all handel i Strängnäs kommun ska bli effektiv genom automatisering. Fördelarna är många, bland annat:

- Bättre inköpsprocesser och ökad ramavtalstrohet
- Bättre resurs- och tidsanvändning
- Bättre kontroll och informationsspridning av t.ex. kommunens avtal
- Elektroniska fakturor ger effektivare betalningsflöde och miljövänlighet
- Bättre upphandlingsunderlag tack vare förbättrat statistikunderlag

Sedan juni 2015 används inköpsverktyget Raindance Inköp.

 

Strängnäs kommun ansluter leverantörer för
e-handel på ett av två nedanstående sätt:

1: EDI - elektronisk integration via Raindance Inköp

EDI (Electronic Data Interchange) lämpar sig bäst för leverantörer med teknisk mognad och stor order- och fakturavolym. Ordern skickas direkt från Strängnäs kommuns e-handelssystem till leverantörens affärssystem och den elektroniska fakturan går tillbaka till e-handelssystemet.

Teknisk information: 

Inköpsorder – Order kan sändas i följande format: EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3), cXML, xCBL 3.5 eller SFTI Sveorder.

Faktura - EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6.3, ESAP 9.1), cXML, Svefaktura, FINVOICE, OIO XML, e2b XML.

Katalog - En elektronisk katalog innehållande avtalat sortiment kan baseras på formaten PRO FF V6, PRO XML V6 eller på standarden EDIFACT D96 PRICAT (ESAP 6.3).

Punch-Out – En integration mellan leverantörens web-shop och kommunens inköpssystem baserad på OCI 4.0 eller SFTI 6.5.3.

Orderbekräftelse - EDIFACT D96.

2: E-handel utan systemkrav

För företag där EDI inte är ett alternativ kan leverantörens katalog hanteras och importeras i kommunens e-handelssystem via ett vanligt Excel-ark. Beställningar skickas till leverantören via e-post.

 

Elektronisk fakturering

Strängnäs kommun tar emot e-fakturor på följande sätt:

Elektronisk faktura i något av följande format: EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6.3, ESAP 9.1), cXML, Svefaktura*, FINVOICE, OIO XML, e2b XML.

*) Svefaktura genom någon av operatörerna InExchange (www.inexchange.se) eller Pagero (www.pagero.se), alternativt Svefaktura validerad av Single Face To Industry (www.svefaktura.se).

Strängnäs kommun tillhandahåller även via InExchange en webbportal genom vilken leverantörer kostnadsfritt (upp till 100 fakturor per år och kund) och utan systemkrav kan skapa elektroniska fakturor. Portalen hittar du här.

  

Vill du veta mer om elektronisk handel eller elektronisk fakturering, kontakta:

Mats Lange
mats.lange@strangnas.se
Tel 0152-291 52
Mobil 0730-78 98 68

Uppdaterad 2017-04-24 av Mats Lange

Upphandling

Strängnäs kommun
Inköp
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-290 24, säkrast mellan kl.8:30-9:30

Anna Kahlbom
Inköpschef
anna.kahlbom@strangnas.se
Tel: 0152-293 91

Mats Lange
Upphandlare
mats.lange@strangnas.se
Tel: 0152-291 52

Ida Otken Eriksson
Upphandlare
ida.otkeneriksson@strangnas.se
Tel: 0152-290 65

David Lestander
Upphandlare
david.lestander@strangnas.se
Tel: 0152-291 53

Marie Norbäck
Direktupphandlare
marie.norback@strangnas.se
Tel: 0152-296 08

Inger Fridström
Inköpsutvecklare
inger.fridstrom@strangnas.se
Tel: 0152-292 51

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >