Toppbild

Valfrihet i hemtjänsten för dig som företagare

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Vilket innebär att kommunen även frivilligt kan tillämpa lagen om valfrihetssystem och låta brukarna välja utförare.

 

Att individer ges möjlighet att välja och främja mångfald bland utförare är i linje med socialtjänstlagens delaktighet och medinflytande. Vid upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) är ersättningen för en insats satt på förhand, vilket gör att utförare konkurrerar med den kvalitet de kan erbjuda för samma peng.

Strängnäs kommuns fullmäktige beslutade att införa valfrihet i hemtjänsten med start 1 september 2012. Beslutet innebär bland annat att företag kan ansöka om att bli godkänd utförare. Kraven och villkoren för att vara utförare är samma för företag som för kommunal hemtjänst. Utförarna får i sin tur uppdrag genom kundens val.
Läs mer på valfrihetswebben.se >>>

 

Kommunen ansvarar för kvalitet och uppföljning

Kommunen har ansvar för sin äldreomsorg, oavsett vem som utför den. Ledningssystemet ska därför innefatta uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av andra.

Läs mer på strangnas.se/sv/Valfrihet-i-hemtjansten-for-utforare >>>

  

Vanliga frågor och svar

Hur stor är ersättningen?
Företag som utför en timme service ersätts med 311 kronor. Utför man både service och personlig omvårdnad blir ersättningen 361 kronor.

Får utförarna betalt när kunderna inte är hemma?
Utförarna får ersättning för omställningstid under fem dagar om kunden akut lämnat hemmet. Om kunden är hemma och avböjer hjälp eller väljer att resa bort, får utföraren ingen ersättning.

Krävs någon speciell utrustning för företagen?
Utförare ska använda Treserva, det verksamhetssystem som kommunen anvisar och bekostar. Företagen ska själva hålla sig med datautrustning och mobiltelefoner. Mobiltelefoner ska användas för att registrera de uppdrag man utför hemma hos kund. Utbildning i systemen erbjuder kommunen.

Kommer kommunen att informera om företagens tilläggstjänster?
Ja, kunderna ska få veta vilka företag som erbjuder tilläggstjänster och vilka dessa är. Företag som blivit godkända som utförare av hemtjänst, får fylla i uppgifter som ligger till grund för den information kommunen ger kunderna.

Hur ska kommunen göra med icke-valsalternativet?
Kunder som inte kan eller vill välja utförare kommer att få den kommunala hemtjänsten som utförare.

 

Mer information om Valfrihet i hemtjänsten

Information om valfrihetssystemet ges av
Barbro Ernald, socialkontoret Strängnäs kommun.
Telefon 0152-296 07.
barbro.ernald@strangnas.se

Information om företagande ges av
Eva Hallgen, Nyföretagarcentrum i Strängnäs.
strangnas@nyforetagarcentrum.se

Uppdaterad 2016-12-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >