Toppbild

Landsbygdsutveckling

Leader Södermanland – lokalt ledd utveckling

Leader är en metod inom EU för lokalt ledd utveckling av landsbygden, med undantag av tätorterna i området. Föreningen är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor, för att gemensamt arbeta för landsbygdsutveckling.

Leader Södermanland sträcker sig över tre län och åtta kommuner i landskapet Södermanland. De kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker. Kommunerna tillsammans utgör utvecklingsområdet Leading Södermanland.

Föreningen tar vid efter Leader Inlandet, som nu har avvecklats. I nuvarande programperiod, som pågår mellan 2014-2020, är det Jordbruksverkets som ansvarar för samordningen. I varje leaderområde finns ett kansli som ansvarar för stöd och rådgivning inför projektansökning.

Samarbetet är grunden
Grundläggande för leadermetoden är att det är de boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område, i form av: tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Vem kan söka?
Föreningen är öppen för alla boende och verksamma inom det geografiska området. Viktigt är att man tillsammans söker projektmedel för att kunna genomföra gemensamma lokala utvecklingsprojekt.

Vad kan man söka medel för?
Ska ni söka stöd från oss ska era projektidéer bidra till att nå Leader Södermanlands gemensamma mål. Leader Södermanland har ringat in fyra insatsområden som är prioriterade:

 
Vi kommer gärna till er förening, intressegrupp eller företag för samtal om hur ni kan jobba vidare med en projektansökan för att driva utvecklingen av landsbygden framåt.

Kontakta Gunilla Malm näringslivsutvecklare, telefon 0152-291 60 eller e-post gunilla.malm@strangnas.se

(Från Jordbruksverkets webbplats.)
Här kan du se några korta filmer som visar vad stöden kan betyda för dig. Filmerna kretsar kring mjölkbonden Lena och fiskodlaren Kaj som båda vill utveckla sina verksamheter på landsbygden. Se hur det går för dem och hitta din chans till finans!

Mer information:

Föreningen Leader Södermanland

Jordbruksverket

Landsbygdsnätverket

 

Uppdaterad 2017-03-06
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontaktinformation

Företagsservice

Strängnäs Business Park

Besöksnäringen

Mark och exploatering

Telefon: vxl 0152-291 00

 

FacebookFöretagsservice

Strängnäs Business Park

 


Länkar

Företagsregister

Mark och lokaler

EU-infromation


Nämnd, ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >