Toppbild

Konstruktivt om Paulinska konsertsalen

Arbetet med att inrymma en ny plenisal för kommunfullmäktige i Paulinska konsertsalen går vidare.

Under hösten gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med projektering och kostnadsförslag för att inrymma den nya plenisalen i Paulinska konsertsalen. Det kommer även att innebära ett rejält lyft för konsertsalen, som behöver rustas upp.

Den 12 december träffade kommunens projektgrupp de föreningar som nyttjar konsertsalen. De fick bland annat ta del av de arkitektritningar som tagits fram hittills. Dessutom diskuterades formerna för föreningarnas inflytande i den fortsatta processen.

– Ett bra och konstruktivt möte.  Föreningarna kommer att få full insyn i hur arbetet fortskrider och har alla möjligheter att komma till tals under projektets gång, säger Laszlo Nemedi, chef för teknik- och servicekontoret.

Nästa möte äger rum den 31 januari.

Se arkitekternas förslag

Uppdaterad 2017-01-16 av Laszlo Nemedi

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >