Toppbild

Lustfyllt lärande med Ipads

Ny teknik i förskolan gynnar lärandetMitt bland träpussel, kritor, böcker och klossar hittar man den allra senaste tekniken i kommunens alla förskolor. I somras startade kommunen ett pilotprojekt med fokus på hur surfplattor kan stödja och underlätta lärandet bland förskolebarn. 

  – Både barnen och vi förskolelärare tycker att det här är både kul och utvecklande!, säger Veronica Pettersson, förskolelärare på förskolan Trädgårdsmästaren i Strängnäs.

12 surfplattor av märket Ipad har delats ut till förskolor runt om i kommunen. I dessa finns särskilda appar - program för surplattor och smartphones - som förskolelärarna använder sig av. De använder Ipaden ett par gånger i veckan. Då sätter de sig ned tillsammans med antingen hela barngruppen eller med några av barnen och trycker, pekar och lyssnar på någon av apparna. De flesta apparna handlar om att lära sig olika saker som har en tydlig koppling till läroplanen. Hur låter en ko? Vad heter bokstäverna? Medan andra är mer inriktade på lek.

Användandet av Ipads har visats sig gynna barnens språk- och talutveckling, samt deras samspelsförmåga.

 – Barn som tidigare varit tysta har börjat uttrycka sig mer och oftare när de använder Ipaden. Vi märker också hur barnen utvecklar sin samspelsförmåga, till exempel att hjälpas åt att lösa problem i ett spel eller bara att få vänta på sin tur, säger Lisa Nilsson, specialpedagog i Strängnäs kommun.

Idag efter ett par månaders användning av Ipads är både barnen och förskolelärarna helnöjda.

 – Barnen tycker att det här är jätteroligt! Den nya tekniken har verkligen en dragningskraft på dem och gör att de blir intresserade att lära sig nya saker, säger Sarah Wolf, förskolelärare på förskolan Pelikanen i Strängnäs.

Projektet med Ipads grundar sig dels i läroplanen för förskolan där det bland annat lyfts fram att förskolan ska sträva efter att utveckla intresse för bilder, texter och olika medier. Dels i Strängnäs kommuns IT strategi att personal och barn måste få tillgång till modern teknik för att vara rustade för morgondagens samhälle.

Klicka här för att läsa mer om hur förskoleläraren Sarah Wolf arbetar med Ipads

Uppdaterad 2017-01-16 av Kajsa Gilander

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >