Toppbild

Välbesökt seminarium om LOV

Tillväxtverket ordnade den 8 december ett seminarium för företagare i Strängnäs, Nykvarn och Södertälje, för att visa på möjligheter att bedriva hemtjänst åt kommunerna. Med LOV, lagen om valfrihetssystem kan företag få teckna avtal med en kommun om att bedriva hemtjänst på kommunens uppdrag.

I Södertälje och Nykvarn är det möjligt att ansöka om att få avtal med kommunen. Strängnäs kommun kommer att lägga ut sin annons i maj 2012.

Vid seminariet presenterade kommunerna förutsättningar i respektive kommun. En företagare, Karima Tice från Aman Care AB delade med sig av sina erfarenheter. Aman Care har 140 anställda, 300 brukare och är verksamma i Stockholm, Örebro, Nyköping och Birmingham. Företaget specialiserar sig på att möta kundernas behov på sitt eget språk och de erbjuder idag service på 43 språk. Karima Tice har bland annat fått utmärkelsen Årets företagare i Stockholms stad 2011.  Karima inspirerade åhörarna när hon berättade om sin resa för att komma dit hon är med företaget idag.

Den som vill starta företag, eller utveckla sitt företag mot hemtjänst har goda möjligheter att få stöd på olika sätt från Nyföretagarcentrum, Tillväxtverket, Företagarna och Coompanion. Dessa organisationer deltog på seminariet. Coompanion stötar uppbyggnad av kooperativ. Ett tips som de gav till små företag var sluta sig samman i ett kooperativ, för att få ett gemensamt avtal med en kommun om att bedriva hemtjänst.

Ett femtiotal deltagare fanns på plats under seminariet. Det finns ett stort intresse vilket pekar mot att Strängnäs kan komma att få ett bra utbud av seriösa företag inom hemtjänsten.

Uppdaterad 2011-12-09 av Barbro Ernald

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >