Toppbild

Prisad för Årets förbättringsarbete

Eva Serrander på Källans dagliga verksamhet vann utmärkelsen Årets förbättringsarbete inom vård och omsorg. Det var första gången som priset delades ut.

Eva Serrander

Syftet med priset, som delades ut den 6 december, är att visa uppskattning för framgångsrikt förbättringsarbete och stimulera till ytterligare utveckling. Priset kan delas ut till en enskild medarbetare eller en personalgrupp anställd inom socialkontorets vård- och omsorgsverksamhet.

Juryns motivering:

"Årets pristagare har, genom att utveckla nya sätt att arbeta och samverka med andra verksamheter, bidragit till att stärka stoltheten och självkänslan hos brukarna.

Pristagarens nytänkande, starka engagemang och fokus på brukaren har hjälpt varje individ att utmana sig själv och våga pröva nytt.

Det har bland annat resulterat i två uppskattade teater- och musikuppsättningar i samarbete med Kulturskolan: ”Känslokarusellen” och en vårföreställning.

Utmärkelsen för årets förbättringsarbete inom vård och omsorg 2012 går till Eva Serrander, Källans dagliga verksamhet."

Prissumman på 3000 kr får användas till utbildning, konferens, litteratur eller egen anordnat utvecklingsdag eller seminarium. 

Juryn bestod av:

  • Sven-Erik Ålund, verksamhetschef vård och omsorg
  • Tord Tjernström, kommunalråd och socialnämndens ordförande (S)
  • Mattias Johansson, kommunikationschef
  • Nina Ekblom, kvalitetscontroller
Uppdaterad 2012-12-06 av Sven-Erik Ålund

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >