Toppbild

Strängnäs kommun begär att Skjutfältets miljötillstånd omprövas

Strängnäs kommun begär en omprövning av Försvarsmaktens miljötillstånd för verksamheten på Härads skjutfält söder om Strängnäs stad. Det beslutade kommunstyrelsen den 19 december.

Under hösten har intensiva övningar på skjutfältet lett till många reaktioner och klagomål. Det har aktualiserat frågan om Häradsfältets framtid.

Strängnäs kommun arbetar för att begränsa skjutningarna, och då krävs ett nytt miljötillstånd. På längre sikt vill kommunen att övningsfältet avvecklas helt. Det främsta skälet är att Strängnäs är en tillväxtkommun som väntas växa kraftigt de kommande decennierna. Övningsfältet hindrar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Uppdaterad 2012-12-19 av Marie Jonsson

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >