Toppbild

Fler i arbete och fortsatta effektiviseringar

Storsatsning på att få fler i arbete men också återhållsamhet och handlingsberedskap. Det är huvuddragen i Årsplan 2013 som igår antogs av kommunfullmäktige.

Det finns en oro över omvärldsutvecklingen och dess effekter på svensk ekonomi och kommunens skatteintäkter. Effektiviseringar och god budgetföljsamhet i verksamheterna är en förutsättning för att kommunen inte ska riskera underskott. Ett utpekat sparbeting för 2013 är inköp av varor och tjänster med 10 miljoner kronor.

2014 och 2015 fortsätter kommunen med de tidigare fastslagna kraven på att göra verksamheterna mer effektiva med befintliga resurser.

Fler jobb för unga
Men i Årsplan för 2013 finns också flera satsningar.

– Bland dessa märks framförallt åtgärder för att få fler i arbete, som är den enskilt viktigaste frågan för Strängnäs kommun just nu, säger Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Tillsammans med arbetsförmedlingen satsar kommunen cirka 40 miljoner kronor för att skapa 370 arbetstillfällen, i form av traineejobb i Strängnäs kommun. Insatsen riktas främst till unga människor.

Dessutom satsas det extra på kultur och på biologiska mångfald där bland annat en kommunekolog kommer att anställas för att bidra med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen.

Skattesatsen på 21,73 kronor lämnas oförändrad under nästa år. 

Här kan du läsa Årsplan 2013

Uppdaterad 2017-01-16 av Kommunikation
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >