Toppbild

Anhörigambassadörer gav kvalitetspris

Pris till anhörigcentrum

Öka tryggheten, delaktigheten och välbefinnandet hos alla anhöriga. Det har varit målet för Anhörigcentrum då de infört anhörigambassadörer i verksamheten. För det arbetet har Lena Stedt, Carola Nordebrink, Jenny Stavem och Ann-Sofie Carlsson fått Socialkontorets vård- och omsorgsverksamhet utmärkelse Årets förbättringsarbete 2013.


Anhörigcentrum har uppmärksammat det ökade behovet från anhöriga att få stöd och information. Anhöriga har större behov idag att få prata med någon i ett tidigt skede. Det blir då viktigt att personalen inom äldreomsorgen och inom funktionsnedsatta möter och bemöter anhöriga på ett professionellt sätt. Det gäller för anhöriga att hitta sina nya roller och bygga på en förtroendefull relation till personalen. För att möta dessa behov har man infört anhörigambassadörer.

Socialkontorets vård- och omsorgsverksamhet delar för andra gången ut ett årligt pris för förtjänstfullt genomfört förbättringsarbete. Syftet är att visa uppskattning för framgångsrikt förbättringsarbete och stimulera till ytterligare utveckling. Prissumman på 3000 kr får användas till utbildning, konferens, litteratur eller egen anordnat utvecklingsdag eller seminarium.

Juryns motivering:
"Årets pristagare har visat på ett nytänkande som kommit både brukare och deras anhöriga till del. Bristande information från våra verksamheter till anhöriga leder lätt till missuppfattningar och problem. Den risken har årets pristagare minskat, genom att på ett strukturerat sätt erbjuda de anhöriga någon att prata med i ett tidigt skede och garantera ett professionellt bemötande. Metoden för att göra detta stavas anhörigambassadörer."

 

Uppdaterad 2016-05-13 av Sven-Erik Ålund

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >