Toppbild

Kommunen tar nästa steg i samarbetet med Drömfabriken

Drömfabriken i Stallarholmen är en viktig lokal mötesplats och står för ett driv och ett engagemang inom flera viktiga områden. Nu inleder Strängnäs kommun och Drömfabriken en diskussion om vilken roll kommunen kan spela i en fortsatt utveckling av verksamheten.

Vid sitt sammanträde den 27 november diskuterade kommunstyrelsen hur kommunen bör uppmuntra den kreativitet och de många goda initiativ som utmärker Drömfabriken, som har sin bas i Gula industrihuset i Stallarholmen.

– Drömfabrikens arbete är verkligen spännande och skulle kunna utgöra en modell för hur man kan skapa och stärka mötesplatser i andra delar av kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C).

– Att vårda och stötta den kraft som finns i Stallarholmen med Drömfabriken är en viktig signal från politiken. Det är tillsammans med driftiga invånare och nytänkande som vi skapar riktig attraktionskraft i hela vår kommun, säger oppositionsråd Jacob Högfeldt (M).

Kommunstyrelsen vill att Drömfabrikens verksamhet ska kunna kopplas till människor i livets alla skeden: barn, unga, vuxna och äldre. Samtidigt ska kommunala verksamheter, som till exempel skolan, kunna dra nytta av Drömfabriken.

Mot bakgrund av det har förvaltningen fått i uppdrag att föra en dialog med Drömfabriken och ägaren av Gula industrihuset, med målsättningen att ta fram en överenskommelse och underlag för beslut i kommunstyrelsen senast i mars 2014.

– Från förvaltningens sida har vi haft en ständigt pågående dialog med representanter för Drömfabriken. Vi är mycket nöjda med det vi hittills har sett. Nu tar vi oss an uppdraget från kommunstyrelsen med förhoppningen att kunna bidra till en långsiktighet i Drömfabrikens arbete, säger kommunchef Peter Lundberg.

Klicka här för att läsa vad Drömfabriken gör.

Uppdaterad 2013-12-04 av Kommunikationsenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >