Toppbild

Nytt samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Grafikens hus

Kulturnämnden beslutade i onsdags att godkänna det nya samarbetsavtalet mellan Strängnäs kommun och Stiftelsen Grafikens Hus 2014-2016, och att årligen avsätta 400 000 kronor i verksamhetsbidrag till stiftelsen.

För varje år tas åtaganden fram mellan Stiftelsen Grafikens Hus och Strängnäs kommun. Syftet är att utveckla besökshöjande aktiviteter och att öka samverkan med kommunen. För 2014 innebär det bland annat två tillfällen med öppet hus för alla kommuninvånare, fler samarbeten med kommunens skolor och fler aktiviteter för nya målgrupper.

–För Strängnäs kommun är Grafikens Hus en oerhört viktig kulturinstitution med utställningar och verksamhet av hög klass. Därför är det glädjande att kulturnämnden tagit detta beslut med ett treårigt verksamhetsbidrag, säger kulturchef Christer Hermansson.

Grafikens Hus i Mariefred är Sveriges enda museum och konsthall för den grafiska samtidskonsten.

–Jag är väldigt glad över att Strängnäs kommun nu ger oss ett mer långsiktigt ekonomiskt stöd. Vårt samarbete kommer fortsätta utvecklas, det finns mycket spännande vi kan göra tillsammans. Inte minst satsningen på barn och ungdom som vi påbörjat under 2013, säger Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus.

Uppdaterad 2013-12-16 av Christer Hermansson

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >