Toppbild

Vi önskar alla tonåringar en minnesvärd nyårshelg

Snart är det nyårsafton – ett tillfälle då vi vet att många tonåringar dricker alkohol. Glädjande nog är det färre unga som dricker alkohol nu än för bara några år sedan.

Vi jobbar för att den här positiva utvecklingen ska fortsätta genom att förmedla kunskap till föräldrar kring tonåringar och alkohol. Insatsen TÄNK OM genomförs i hela Sverige.

Tips till alla tonårsföräldrar inför nyår 

1.   Prata med din tonåring om nyårsplanerna – det visar att du bryr dig.

2.   Var tydlig med dina förväntningar, till exempel att du inte accepterar drickande före 18 års ålder. Då ökar chansen att din tonåring avstår från alkohol.

3.   Stå på dig. Den förälder som varnar men samtidigt bjuder på alkohol hemma sänder ut motstridiga signaler.

4.   Kom överens om gemensamma regler med föräldrarna till tonåringens klasskamrater och närmaste kompisar.

5.   Prata med dem över 20 år i din tonårings närhet. Ett tydligt förhållningssätt kring alkohol hjälper äldre syskon och vänner att säga nej om de skulle bli ombedda att köpa ut. Visa att du förväntar dig att han eller hon är vuxen nog att ta ansvar.


Fler tips och fakta om föräldrarollen, tonåringar och alkohol hittar du på www.tänkom.nu och på www.tonårsparlören.se.

Har du frågor? Kontakta Markus Degerheim på markus.degerheim@strangnas.se eller Amanda Ekström på amanda.ekstrom@strangnas.se. Båda är socialsektreterare på Individ- och familjestöd.

 

Uppdaterad 2013-12-11 av Amanda Ekström

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >