Toppbild

Kom och se vad som händer i Stadsutvecklingsprogrammet

Grafisk bild för StadsutvecklingsprogrammetVad har medborgarna tyckt i olika medborgardialoger? Vad menas med stads-utveckling? Kom till Präntaren och prata med tjänstemän inom olika fokusområden.

Från och med onsdag 20 november till och med lördag 30 november finns flera av kommunens kärnverksamheter på plats i Präntaren för att berätta om hur kommunens arbeta med Stadsutvecklingprogrammet går och vad som händer. Vad är dina synpunkter på det? Läs mer om programmets innehåll, syfte, bakgrund och vad som gjorts genom att klicka på länken.

Uppdaterad 2013-11-28 av Kommunikationsenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >