Toppbild

Strängnäsbyggnad får Årets Arkitekturpris

Kvarteret Seminariet

För sin speciella takkaraktär och sina lösningar på att skapa spontana mötesplatser, får kvarter Seminariet, Villa Culmen i Strängnäs Årets Arkitekturpris som delas ut av Sörmlands Arkitekter.

- Det här är ett fint kvitto på att vi lyckats med att skapa något som fungerar. Dels beställarens krav, de boendes önskemål och det vi själva tycker om, säger Bengt Rönnhed, arkitekt på Tengbom.

Kvarteret Seminariet i Villa Culmen är integrerat i den gamla seminariebyggnaden som idag är ett äldreboende. I kvarteret finns 45 lägenheter med gemensamhetslokaler för olika aktiviteter.

- Det har varit en lång resa för att få till en bra lösning för det som tidigare var Thomasgymnasiet. Det har varit många diskussioner mellan kommunen, myndigheter och inom politiken om hur området ska exploaterats. Resultatet blev en vacker byggnad, som med sin moderna stil passar väl in i Strängnäs historiska karaktär, säger Mikael Rojek, tf stadsbyggnadschef i Strängnäs kommun.

Det belönade huset är ritat av arkitekterna Maria Axelsson och Bengt Rönnhed.

Uppdaterad 2013-11-18 av Kommunikationsenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >