Toppbild

Med snön kommer Snödagboken

För att ge invånarna i Strängnäs kommun en möjlighet att löpande få information om var det plogas och sandas, satsar vi på en funktion vi kallar Snödagboken. Vi hoppas att detta ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten på kommunens vägar.

Funktionen används redan i många kommuner där den har blivit en succé och nu finns den också i Strängnäs. Funktionen driftenheten använder sig av är under uppbyggnad och kommer utvecklas efter Strängnäs kommuns behov.

- Vi är till för våra invånare och det är viktigt att vi informerar dem om vad som görs och när det sker, säger Claes Eriksson, driftschef i Strängnäs kommun.

 

Det finns två sätt att ta del av Snödagboken

  • Följ dagboken genom att använda länken www.strangnas.se/snodagbok
  • Prenumerera på tjänsten och få information direkt i din e-postlåda. Detta gör du via samma webbadress.

 

Kommunens driftenhet uppdaterar Snödagboken vid varje händelse, dygnet runt under perioden 15 oktober till och med 30 april. Här kan alltså kommuninvånarna följa arbetet med snöröjningen vilket nästan varje år är en omfattande process och där många har frågor eller känner oro.

 

Uppdaterad 2017-03-10 av Stadsmilöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >