Toppbild

Glasfasad i vårt nya resecentrum

glasfasad nytt resecentrum

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 december att bevilja bygglov för fasadmaterialet på nya resecentrumbyggnaden. Vårt nya resecentrum får en vacker glasfasad med ett arkitektoniskt mönster av stående pelare i en rödaktig nyans.

Detta förslag skiljer sig från det tidigare förslaget på fasaden, främst på grund av byggnadstekniska aspekter. Den nya förslaget har arbetats fram i nära samråd mellan byggentreprenören NCC, Trafikverket och kommunen. Det som kvarstår för samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om är den exakta färgnyansen på de stående pelarna. Detta beslut tas i början på nästa år.

Uppdaterad 2015-12-18 av Patrik Wirsenius

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >