Toppbild

Sex miljoner till förskolan

förskolebarnSkolverket ger Strängnäs kommun 6,6 miljoner i ett statsbidrag. Pengarna ska gå till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

– Detta är välkomnat tillskott som gör att vi kan satsa på att bland annat öppna flera avdelningar och anställa fler personal inom förskolan, säger Carina Lindqvist, förskolechef i Strängnäs kommun.

Strängnäs kommun ansökte i våras om Skolverkets riktade stadsbidrag med syfte att minska barngruppernas storlek i förskolan och i höstas kom beslutet att cirka 6,6 miljoner är beviljade.

Utbildningskontoret har en plan på hur pengarna ska användas. På flera förskolor bland annat Marielunds förskola i Mariefred och Stallarholmens förskola kommer befintliga lokaler att byggas om och rustas så att det blir fler avdelningar för barnen.

– En viktig anledning till att vi blivit beviljade det här bidraget är att vi har rent fysiskt kan öppna upp fler avdelningar, till exempel att Trollskogens förskola flyttar in i helt nya lokaler i januari, säger Carina Lindqvist.

Statsbidraget innebär utökade möjligheter för utbildningskontoret att förstärka personalstyrkan inom förskolan. Under våren 2016 kommer utbildningskontoret att genomföra åtgärderna.

– Satsningar i förskolan är viktiga för att nå våra mål om ökad invånarnytta. Vi vill åstadkomma en sänkning av antalet barn per pedagog. Prioritering av tidiga insatser är avgörande för kvalitetsutvecklingsarbetet i vår utbildningsverksamhet, säger Patric Johansson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Uppdaterad 2015-12-09 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >