Toppbild

Tony Lööw blir ny utbildningschef

Strängnäsbon Tony Lööw har utsetts till ny utbildningschef i Strängnäs kommun. Rekryteringsprocessen avslutades efter fackliga förhandlingar måndagen den 7 december.

– Jag är mycket nöjd och glad över att Tony blir vår nye utbildningschef, säger kommunchef Per Bäckström. Han har åstadkommit mycket goda resultat i sin förra kommun och kommer att bidra till en positiv utveckling av utbildningssektorn i vår kommun. Hans erfarenheter kommer också att komma till nytta inom ledningsgruppen. 

Tony Lööw utbildningschef från 1 mars 2016Tony Lööw bor i Strängnäs och är nu chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Sigtuna kommun. Han har lång erfarenhet av ledarskap inom utbildningsområdet, och har tidigare bland annat varit grundskolechef i Eskilstuna kommun.

– Arbetet med att utveckla skolan i andra kommuner känns viktigt, men viktigast är ändå kommunen där jag bor. När möjligheten dök upp så valde jag att söka tjänsten. Resultaten och arbetsmiljön förefaller vara angelägna att sätta i fokus. Att jobba långsiktigt och systematiskt ger förutsättningar för en hållbar skolutveckling och god arbetsmiljö, säger Tony Lööw.

Som utbildningschef blir Tony Lööw ansvarig för förskola, grundskola, gymnasium, särskola och vuxenutbildning. Utbildningskontoret har drygt 850 medarbetare.

– Utbildningssektorn är av stor betydelse för att vår kommun ska uppnå en hög invånarnytta. Våra kommunala enheter ska tillsammans med fristående aktörer skapa en utbildningsverksamhet av hög kvalitet, säger utbildningsnämndens ordförande Patric Johansson (M).

Tony Lööw börjar sin nya tjänst i Strängnäs kommun den 1 mars 2016. Tills dess fortsätter Arne Stade som tillförordnad utbildningschef.

Uppdaterad 2015-12-10 av Per Bäckström, kommunchef

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >