Toppbild

Ärtan - ett steg närmare Götapriset

Vi gratulerar måltidsverksamheten Ärtan, vars arbete med minskat matsvinn har nominerats till Götapriset 2015. Det är en utmärkelse för att belöna framgångsrikt utvecklingsarbete i offentlig, privat och ideell verksamhet.

Nomineringen innebär att Ärtan tar ett steg närmare Götapriset. De totalt 33 bidrag från hela landet som nominerats kommer nu att författa en uppsats som ligger till grund för utnämningen av de fem slutliga finalisterna. Götapriset delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg den 3 november 2015.

– Detta är ett kvitto på att kvalitetsarbete alltid ger bäst utdelning när det sker ute i verksamheten där påverkan är störst- , säger Lars Ekström, måltidschef i Strängnäs kommun.

Måltidsverksamheten var ett av hela fem bidrag som skickats in från Strängnäs kommun.
De övriga fyra var:

  • Paulinska skolan för att ha skapat en tydlig bild av var elever ligger i förhållande till sina kunskapsmål.
  • Den nya projektmodellen för kommunens investerings- och exploateringsprocess.
  • Kommunens samordning och kommunikation kring asylboendet på Tosterö
  • Projektet Stråket som gick ut på att i ett särskilt stråk utveckla gång- och cykeltrafik och kollektiva färdmedel.


Totalt skickades 362 bidrag in från hela landet.

Uppdaterad 2015-02-04 av Lars Ekström

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >