Toppbild

Beslut om budget för 2016, ny vision och ungdomsråd på kommunfullmäktiges agenda.

På måndagens kommunfullmäktige den 30 november klockan 17.00 tas beslut om kommunens budget för 2016, den nya visionen och bildandet av ett ungdomsråd.

Tidigarelagt kommunfullmäktige
I vanliga fall startar kommunfullmäktige klockan 18.30, men på grund av mängden ärenden och att budgeten ska beslutas, vilket brukar ta tid, tidigareläggs mötet till 17.00.

Den nya visionen
En vision ska beskriva ett framtida önskat tillstånd, lyfta fram dem vi är till för och skapa känslor. Visionen ska inspirera och engagera oss samtidigt som den ska leda oss till det vi vill ska hända. Strängnäs kommuns nya vision ska uttrycka kommunens strävan som organisation till skillnad från Dynamisk idyll som uttrycker platsens varumärke. Strängnäs kommuns nya vision som är uppe för beslut lyder ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen”.

Tre råd uppe för beslut
När kommunfullmäktige den 5 november 2014 fattade beslut om den politiska organisationen, beslutades även att de rådgivande kommunala organen pensionärsrådet, handikapprådet och ungdomsrådet skulle upphöra och att formerna för råden skulle utredas. En utredning har nu genomförts kring samtliga råds framtida organisation. Förslag till beslut är att inrätta råden ungdomsrådet, rådet för seniorfrågor och rådet för funktionshinderfrågor, vilka är direkt underställda kommunstyrelsen.

 Datum & Tid: Måndag 30/11 kl 17:00. Kom och ställ dina frågor till politikerna kl 17.00.
Plats: Paulinska salen, Kristinavägen 1, Strängnäs
(Ingång från Bondegatan)

Webbsändning av kommunfullmäktige
Du kan se sändningen direkt eller i efterhand via ovanstående länk.

Handlingar till mötet hittar du här >>

 

Uppdaterad 2015-11-25

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >