Toppbild

Våldsbejakande extremism på agendan

Representanter för Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism besökte Strängnäs kommun under måndagen.

Delar av kommunledningen deltog i mötet, som syftade till att stärka det förebyggande arbetet mot extremism.

– En viktig slutsats är att vi inte ska bygga upp en ny parallell organisation för att åstadkomma detta, utan använda de kanaler vi redan har. Däremot kommer vi att utse en egen lokal samordnare i frågan, säger kommunchef Per Bäckström.

Kommunen kommer att fram en handlingsplan för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism, och ett viktigt led i det är att göra en kartläggning av nuläget. Det handlar också om att utbilda olika grupper i samhället.

Skolan är en självklar och viktig aktör, men arbetet mot våldsbejakande extremism måste bedrivas brett och i en rad olika kanaler.

– Det finns inte ett facit för hur en kommun ska arbeta, det måste ske utifrån våra egna förutsättningar. Vi behöver få in denna fråga i våra redan existerande forum för samarbete och samverkan mellan olika delar av vår egen organisation men också med andra kommuner, säger Per Bäckström.

Nationell stödtelefon

Under måndagen startade också den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism. Stödtelefonen bemannas vardagar kl. 09.00-15.00. Alla samtal kan genomföras anonymt.

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har gett Röda korset i uppdrag att ansvara för en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism. 

Syftet med stödtelefonen är att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism och stödja de människor som befinner sig i närheten av en person involverad i våldsbejakande extremism. Anhöriga, kommuner och organisationer kan vända sig till stödtelefonen för att få information, råd och stöd i frågor om våldsbejakande extremism.

Du når stödtelefonen på telefonnummer 020-100 200. 

Uppdaterad 2015-11-16 av Annica Strandberg

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >