Toppbild

Nu börjar rekryteringen av en ny chef för Strängnäs kommun

Nuvarande kommunchef Per Bäckström meddelade nyligen att han slutar i Strängnäs kommun för att flytta hem till västkusten. Vi vill ha en ny person på plats före sommaren, så därför är processen att hitta en efterträdare nu igång.

I rekryteringsgruppen ingår våra kommunalråd Monica Lindell Rylén och Jacob Högfeldt, oppositionsrådet Marianne Andersson samt  HR-chef Lena Thelin och HR-specialist Lina Svensson. Som stöd i det arbetet har vi företaget ProAstri, som kommer att jobba med ett första urval av sökande men också aktivt leta och locka personer att söka jobbet.

I samband med rekryteringen byter vi namn på tjänsten från kommunchef till kommundirektör. —Detta har flera orsaker men främst beror det på att vi ser att den titeln faktiskt är mer attraktiv och vi vill ju hitta den bästa personen för jobbet, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M). Sedan påverkar det såklart att våra grannkommuner och att våra vänner i 4M-nätverket använder den titeln.

Kommunens krav och önskemål

I listan med krav på vad vår kommande kommundirektör ska arbeta med står det bland annat att fortsätta arbetet med att driva det påbörjade förändringsarbetet vidare. Vi önskar att personen både har erfarenhet av det privata näringslivet i någon form och att hen har en bakgrund inom skola eller omsorgsverksamhet. Annonsen beskriver också våra tre fastställda prioriterade fokusområdena för 2017, som är långsiktig ekonomisk planering, attraktiv arbetsgivare och verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Annonsen kommer att ligga ute under vecka 51 till och med 2 nästa år. Vi återkommer med mer information efter det.

Kontaktpersoner

Lena Thelin, HR-chef
Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >