Toppbild

Hej arbetsgivare! Vill du ta emot en feriepraktikant i sommar?

 

Arbetet med att ta in platser till feriepraktik 2017 är i full gång. Att få möjlighet att praktisera betyder mycket för våra ungdomar. Och det ger dig som arbetsgivare möjlighet att etablera kontakter med framtida medarbetare.

Feriepraktik är en kommunal satsning med syftet att ge våra ungdomar en meningsfull och avlönad sysselsättning som en introduktion in i arbetslivet.

Anmäl ert intresse
En blankett för anmälan ligger ute på strangnas.se, och platser inom restaurang, service och anläggningsarbete har redan kommit in. Platser kommer också finnas i privata näringslivet.
Anmäl din plats och läs mer om verksamheten: strangnas.se/feriepraktik

Feriepraktiken vänder sig till ungdomar mellan 16 och 19 år som är boende i Strängnäs kommun. Varje praktikperiod är tre veckor lång och löper under vecka 24–26 samt 30–32. Om er verksamhet önskar kan andra perioder läggas till.

En feriepraktikant ska inte ersätta ordinarie personal eller ha eget ansvar för att utföra uppgifter, men kan arbeta med uppgifter som ger en kvalitetshöjning till verksamheten.

Stort intresse för feriepraktik
I år kommer ett hundratal ungdomar erbjudas en inblick i yrkeslivet genom feriepraktiken. Över 400 ungdomar anmälde sitt intresse för feriepraktik under 2016.

Kom och fråga oss
Den 1 mars så finns Karin, Anna och Patrik från Jobbtorg i kommunhuset för att svara på dina frågor om feriepraktik.

Tid: 1 mars klockan 07:30 – 10:00
Plats: Strängnäs kommunhus, lokal Nicander plan 2

Vi nås alltid via feriepraktik@strangnas.se

Stort tack för er medverkan – er plats och ert engagemang behövs!


Uppdaterad 2017-02-23

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >