Toppbild

Nu är det dags för skolval

Skolvalet till höstterminen 2017 genomför vi digitalt. Mellan den 4 januari – 31 januari kan du som förälder göra skolval för ditt barn.

Skolvalet vänder sig till dig som har barn som:

• fyller sex år och ska börja i förskoleklass
• fyller sju år och som inte går i förskoleklass och ska börja i årskurs 1
• går på en skola/i ett rektorsområde där nästa årskurs inte finns.

www.strangnas.se/skolval

Uppdaterad 2017-01-10 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >