Toppbild

Vad händer på kommunfullmäktige på måndag?

Under kommunfullmäktiges möte tas det beslut om avgifter för färdtjänst i Strängnäs kommun och om överlämnande av driften parkskötseln i Stallarholmen till privat utförare. Dessutom besvaras en interpellation om parkering för motorcyklar och mopeder.

Datum & tid: 30/1, kl 17:30
Plats: Paulinska salen, Kristinav. 1, Strängnäs (ingång från Bondegatan).

Möteshandlingarna finns tillgängliga på: www.strangnas.se/sammantraden

 

 

 

Uppdaterad 2017-01-26

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >